Copy (3) of IMG_0095Hoofdlijnen beleidsplan
Het Gewilde Westen (HGW) is de Buurt-TV van Amsterdam West en is opgericht om door middel van een wekelijkse TV uitzending bij te dragen aan de vergroting van de sociale cohesie en om de bewonersparticipatie te bevorderen. Ook wordt door ons het Bellamy BuurtMuseum beheerd en geëxploiteerd. Bewoners en bewonersgroepen worden in de gelegenheid gesteld in de Bellamy BuurtKamer te vergaderen en activiteiten te organiseren. Door hen gevraagd en op eigen initiatief maakt HGW een filmverslag van de activiteiten en zendt dat uit op de lokale publieke omroep Salto 1. Ook worden videoverslagen gemaakt van de actualiteit, de buurteconomie, cultuur, samenlevingsopbouw en de “paradijsvogels”. HGW ondersteunt buren, verzorgt wekelijks een aanschuiflunch, af en toe een burenborrel en viert jaarlijks met een grote groep bezoekers de Burendag. De Bellamy BuurtKamer wordt voor allerlei bijeenkomsten: vergaderingen, cursussen, feestjes e.d. ook aan derden verhuurd.

Momenteel is er een vaste groep van ongeveer 10 camjo’s/filmers/editors en ondersteuners actief voor per persoon minimaal 10 uur in de week. Indien nodig wordt op projectbasis aanvullend expertise en menskracht ingehuurd.

Klik a.u.b. op de link rechts om te lezen: Privacy protocol 

 

Samenwerkingsverbanden
Door de Kamer van Koophandel is de stichting Het Gewilde Oude Westen RSIN 819988078 toegekend (rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatie nummer), nu handelend onder de naam Het Gewilde Westen. Niet alleen komen de producties in samenwerking met anderen tot stand. Allerlei partijen zijn als partner, opdrachtgever of anderszins betrokken bij het HGW.
– Stadsdeel West
– De regiegroepen Hallenkwartier
– Foto en Filmschool van de Volksbond
– Jonge Sla
– Projectteam Jongeren Persbureau
– Het Huygens College
– Salto
– ABC

 

Beloningsbeleid
Het Gewilde Westen is een vrijwilligersorganisatie. Er worden geen financiële beloningen toegekend. De vrijwilligers kunnen hun deskundigheid vergroten en gebruik maken van de (semi)professionele apparatuur en het netwerk van HGW.

 

Financiën
HGW heeft door “bartering” weinig kosten. Het beleid van Stadsdeel West is enige jaren geleden herzien en er is geen sprake meer van structurele subsidie. Door de exploitatie van het Bellamy Buurtmuseum, de Bellamy Buurtkamer en filmopdrachten kan HGW in de zwarte cijfers blijven.

Door te klikken op de onderstaande link ziet u de balans en de staat van baten en lasten.

jaarstukken-het-gewilde-westen-2015-tbv-de-website 

 

Bekijk hieronder een leuk filmpje van AT5 over onze organisatie