Copy (3) of IMG_0095Hoofdlijnen Actueel beleidsplan stichting Het Gewilde Oude Westen
Het Gewilde Westen is de Buurt-TV van Amsterdam West en is opgericht om door middel van een wekelijkse TV uitzending bij te dragen aan de vergroting van de sociale cohesie en om de bewonersparticipatie te bevorderen. Ook wordt door ons het Bellamy Buurtmuseum beheerd en geëxploiteerd. Bewoners en bewonersgroepen worden in de gelegenheid gesteld daar te vergaderen en activiteiten te organiseren. Door hen gevraagd en op eigen initiatief maakt het HGW een filmverslag van de activiteiten en zendt dat uit op de lokale publieke omroep Salto 1. Ook worden videoverslagen gemaakt van de actualiteit, de buurteconomie, cultuur, samenlevingsopbouw en de “paradijsvogels”. Het HGW ondersteunt buren, verzorgt wekelijks een aanschuiflunch, af en toe een burenborrel en viert jaarlijks met een grote groep bezoekers de Burendag. Het Bellamy Buurt Museum wordt voor allerlei bijeenkomsten: vergaderingen, cursussen, feestjes e.d. ook aan derden verhuurd.
Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een jongeren Persbureau op het Huygens College en de verdere uitbouw van het Buurt Media Huis West. We bevorderen daarmee het belang en de zichtbaarheid van de burgerjournalist en geven zo, de stad een gezicht en een stem. Daarvoor is een verdere professionalisering van zowel de vrijwilligers, als de organisatie van belang. Momenteel is er een vaste groep van ongeveer 12 camjo’s/filmers/editors en ondersteuners actief voor per persoon minimaal 10 uur in de week. Indien nodig wordt op projectbasis aanvullend expertise en menskracht ingehuurd.

Samenwerkingsverbanden
Door de Kamer van Koophandel is de stichting Het Gewilde Oude Westen RSIN 819988078 toegekend (rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatie nummer). Niet alleen komen de producties in samenwerking met anderen tot stand. Allerlei partijen zijn als partner, opdrachtgever of anderszins betrokken bij het HGW.
– Stadsdeel West
– De regiegroepen Hallenkwartier
– Foto en Filmschool van de Volksbond
– Jonge Sla (Nies Medema)
– Projectteam Jongeren Persbureau
– Het Huygens College
– Salto
– ABC

Beloningsbeleid
Het Gewilde Westen is een vrijwilligersorganisatie. Er worden geen financiële beloningen toegekend. De vrijwilligers kunnen hun deskundigheid vergroten en gebruik maken van de (semi)professionele apparatuur en het netwerk van HGW.

Financiën
HGW is een vrijwilligersorganisatie en heeft door bartering weinig kosten. Het beleid van Stadsdeel West is enige jaren geleden herzien en er is geen sprake meer van structurele subsidie. Door de exploitatie van het buurtmuseum en filmopdrachten kan HGW in de zwarte cijfers blijven.

Door te klikken op de onderstaande link ziet u de balans en de staat van baten en lasten.

jaarstukken-het-gewilde-westen-2015-tbv-de-website

 

Bekijk hieronder een leuk filmpje van AT5 over onze organisatie